Versenynaptár tervezet 2021
Írta: Főtitkár, 2021-01-21 11:33

Felkerült a honlapra a MERSZ 2021.évi versenynaptár tervezete. A hiányzó Magyar Bajnokságokhoz a Szövetség várja rendezők jelentkezését.

Versenynaptár tervezet

Frissítete: Főtitkár, 2021-01-21 11:33, megnézve: 2539
MERSZ elnökségi ülés összefoglaló
Írta: BeLo, 2021-01-17 09:05

Tisztelt tagság!

A MERSZ elnökségi ülés összefoglaló

A 2021. január 16-án megtartott MERSZ elnökségi ülés célja az volt, hogy a Magyar Erőemelő Szövetséget ért tragédia miatt kialakult helyzetet kezelje és biztosítsa a folyamatos működést.

Az elnökségi ülés előkészületeiben, a folyamatos müködés fentartására tett erőfeszítésekben az elnökségi tagokon és a bizottsági tagokon kivül nagyon sok MERSZ tag kivette a részét.  Az előkészületek során 47 akciópont született, amelyekből az elnökségi ülés végéig 32 pontot lezártunk.

Az elnökségi ülésen 17 MERSZ elnökségi határozat született, amely biztosítja a szervezet működését  a Magyar Erőemelő Szövetségre vonatkozó általános rendelkezésekkel összhangban.

Az elnökségi ülésen megtárgyalt főbb témák:

-          Rónaszéki András Elnök Úr MERSZ saját halottá nyilvánítása

-          Az előttünk álló feladatok prioritásainak meghatározása

-          A feladatkörök/feladatok kiosztása

-          Pénzkészlet helyzete

-          A 2020-as év lezárása

-          A tagságra vonatkozó intézkedések/folyamatok gyorsítása

-          Kapcsolattartás

-          Versenynaptár tervezet készítése

-          A közgyűlés összehívásának lehetőségei

Az elnökség napi rendszerességgel egyeztet a következő elnökségi ülés összehívásáig, amelynek időpontja 2021. január 30.

Az elnökség kiosztott feladatokat felköveti és a megfelelő intézkedéseket meghozza.

2021. január 16-án megtartott MERSZ elnökségi ülésen résztvettek az elnökségből:

Fehér Imre                         Alelnök

Kromek András                Elnökségi tag

Schauer Kornél                 Elnökségi tag

Pánisz László                      Elnökségi tag

Továbbá a meghívottak:

Deres Zsolt                         Felügyelő bizottság elnöke

Mizsér Péter                      Főtitkár

Berke Lóránd                     Szövetségi tag

Sporttársi üdvözlettel:

Kromek András


Frissítete: BeLo, 2021-01-17 09:05, megnézve: 2561
Mobil applikáció váltja a tagkönyvet!
Írta: BeLo, 2021-01-17 08:44
Frissítete: BeLo, 2021-01-17 08:46, megnézve: 2566
Kommunikáció 2021.január 16.
Írta: Főtitkár, 2021-01-16 20:25
Tisztelt Sporttársak, meglévő és leendő Tagegyesületek!
A Magyar Erőemelő Szövetség Elnöksége összeült és a megbeszélés eredményeként a Szövetségbe való belépés, illetve a 2021-es év versenyeztetés, valamint a versenyengedély kérelmeket illetően a következő döntéseket hozta:
1. Szövetségi tagsággal és online nevező hozzáféréssel is rendelkező Egyesületek részére: a nevezésért felelős személy megkezdheti/folytathatja a versenyzők felvitelét a rendszerbe és megkérheti a 2021.évi versenyengedélyt a megfelelő sportolók részére.
2. Szövetségbe belépni kívánó Egyesületek/Szervezetek részére: a csatolt belépési nyilatkozatot kitöltve visszaküldeni az info@hunpower.hu mail címre. A benyújtott nyilatkozat alapján az Elnökség dönt a belépés elfogadásáról vagy elutasításáról. Elfogadás esetén megküldjük részére az online nevező felülethez tartozó belépési nevet és jelszót, ezek birtokában a sportolók adatait fel kell tölteni, a megfelelő dokumentumot csatolni és ugyancsak megkérni 2021.évre a versenyengedélyt. Kérjük a Szövetségbe november és december hónapban belépett Egyesületeket, hogy küldjék el újra a belépési nyilatkozatukat, az eddigi adatkezelés során ugyanis voltak hiányosságok.
A versenyengedély megadásához nem kötelező az orvosi vizsgálati megléte. A kérelmeket a Szövetség folyamatosan elfogadja és azokról a megfelelő elektronikus számlát kibocsátja (2021-ben ennek díja 5.000 ft/fő). Ugyancsak kiállításra kerülnek a 2021.év tagsági számlák (36.000 ft/év) is az Egyesületek/Szervezetek felé. 
Figyelem! Annak felelőssége, hogy az Egyesületek mely sportolóknak kérik meg az éves versenyengedélyt, kizárólag az Egyesületeké, a Szövetség ez irányban vizsgálatot értelemszerűen nem végezhet, ez nem is feladatunk.
Változik a Szövetségbe tartozás hitelességének igazolása is. Mostantól az új versenyzőknek nem adunk ki egyesével kék Tagkönyvet. A versenyengedély elfogadása után az online nevező felületen lehetőség van a versenyengedélykérő lap lekérdezésére, amikor is a lapon megjelenik egy QR kód. Ez a QR kód fogja a versenyzőt egyedileg azonosítani. Elkészült a Szövetség részére egy telefonos applikáció, amelybe be lehet olvasni a QR kódot, ezután a sportoló összes adata látható lesz a képernyőn. Azok, akik esetleg nem rendelkeznek megfelelő technikai eszközzel, a QR kóddal ellátott versenyengedélykérő lapot kinyomtatva igazolhatják tagságukat. Az eddigi Tagsági könyvek érvényesek maradnak, de természetesen az online nevező felületén a régi sportolók is használhatják az applikációt, így letöltve telefonra a tagságot igazoló adatokat.
Sokadszorra is felhívjuk tisztelettel a Tagság figyelmét arra, hogy hivatalos iratokat, dokumentumokat, kérelmeket ne az ismerőseik vagy az Elnökség bármely tagjának mail címére, hanem a központi, info@hunpower.hu címre küldjenek, a könnyebb nyomon követhetőség kedvéért.

::: Belépési nyilatkozat :::

MERSZ Vezetőség
Frissítete: , 2021-01-16 22:22, megnézve: 2582
Kommunikáció 2021.január 11.
Írta: Főtitkár, 2021-01-11 09:31
Tisztelt jelenlegi és jövendőbeli Tagegyesületek, jelenlegi és jövendőbeli Versenyzők, Sporttársak!
A 2021-es év a Magyar Erőemelő Szövetség részére pótolhatatlan veszteséggel indult, elnökünk, Rónaszéki András elhunyt.
A MERSZ életében egy évvége-évkezdet különösen fontos időszak. Az elmúlt év lezárása, az új év nyitása egyaránt feladatokat jelent. Éves jelentések a különböző szervezetek felé, versenynaptár tervezet készítése, számlázások, versenyengedélyek. Szeretett Elnökünknek az évek során ezek a feladatok már rutinszerűen mentek, hiszen ismétlődő dolgok mind. Most derül csak fény arra, a háttérben mennyi minden olyan feladatot elvégzett, amire a Tagság nem is gondol.
Tudnotok kell, mind András, mind az Elnökség vagy akár a Főtitkár, mindenki társadalmi munkában, szabadidejéből végezte, végzi a Szövetségi feladatokat, meglévő munkája mellett. Ezért arra kérünk Titeket, legyetek kis türelemmel, amíg a jelenlegi Elnökség áttekinti, számba veszi az előtte álló feladatokat, sorrendiséget állít fel és elkezdi megoldani. Különös tekintettel a 2021.évi versenyengedélyekre, ami lehetővé teszi a járványhelyzetben az edzéseket, a terem látogatásokat. A MERSZ-be belépni igyekvő egyesületektől és versenyzőktől ugyancsak ezt kérjük. Az Elnökség még a héten összeül.
Ha bármi kérdésetek van, legyetek szívesek az info@hunpower.hu mail címet használni, nekünk is könnyebb a dolgunk, ha egy helyről kell összeszednünk a megválaszolásra váró kérdéseket. Mobil számotokat is írjátok meg, a gyorsabb kommunikáció végett.
Tehát még egyszer: a meglévő Elnökség jelenleg is gőzerővel dolgozik a feladatok megoldásán, legyetek türelemmel, kövessétek WEB oldalunkat és a híreket a Facebook-on, minden hírt amint lehet, közzéteszünk.
Sportbaráti üdvözlettel:
Mizsér Péter
MERSZ főtitkár
Frissítete: Főtitkár, 2021-01-11 09:31, megnézve: 2567
Pályázati felhívás Sportösztöndíj programban való részvételre
Írta: BeLo, 2021-01-07 16:12

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázatot ír ki a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban az Egyetem államilag támogatott, az államtudományi képzési területhez tartozó, nappali és levelezős munkarendű alapképzésére, olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló felvételi jelentkezők számára (a továbbiakban: sportösztöndíj). A katonai és a rendészeti képzésekre – azaz a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Rendészettudományi Kar által hirdetett képzésekre – történő jelentkezés esetén a pályázónak meg kell felelnie valamennyi speciális, jogszabály által előírt alkalmassági feltételnek. Ezen speciális alkalmassági követelményeket a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató képzésenként tartalmazza. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálatát az Egyetem és a jogszabályban meghatározott további szervezetek a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghatározottak szerinti módon és ütemezésben végzik a felvételi jelentkezés alapján.

 ::: Pályázati anyag:::

A sportösztöndíjat elnyerő sportolók sikeres érettségi vizsga, valamint a jelen pályázati felhívásban foglalt további feltételek teljesítése esetén felvételt nyernek az általuk megjelölt szakra.

Beadási határidő: 2021. április 26.
 

 

Frissítete: BeLo, 2021-01-07 16:12, megnézve: 2612
Elhunyt Rónaszéki András a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke.
Írta: BeLo, 2021-01-04 09:51

Életének 71. évében elhunyt Rónaszéki András a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke.

Rövid és súlyos betegség után elhunyt Rónaszéki András a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke.
Rónaszéki András 1950-ben született. 1968. január 2. óta foglalkozott az erőemeléssel, 1969-ben volt az első versenye, majd 1978-ban versenyzett utoljára.

Az első nemzetközi bíráskodására 1993-ban Pozsonyban került sor. Nemzetközi első osztályú bíróként hatalmas elismertséget szerzett az IPF és EPF köreiben egyaránt.

Magyar Erőemelő Szövetség 1996. február 25-én alakult, első elnökének Rónaszéki Andrást választották, aki azóta is betöltötte a tisztséget.
Rónaszéki András áldozatos munkája révén alakultak ki a Magyar Erőemelő Szövetség működésének feltételei.
2014. évtől kezdve lehetővé tette a Para fekvenyomó szakág csatlakozását a Magyar Erőemelő Szövetséghez.

Irányítása alatt 129 Világ és Európa-bajnoki címet nyertek magyar sportolók.
Minden MERSZ-es sportolók által elért nemzeti vagy nemzetközi eredményre büszke volt.
Halála pótolhatatlan veszteséget jelent a teljes erőemelő közösség számára.
Rónaszéki Andrást a Magyar Erőemelő Szövetség saját halottjának tekinti.

A legmélyebb részvétünket nyilvánítjuk családjának Évinek, Richárdnak, Róbertnek.1950. július 24. - 2021. január 03.

 

 

Frissítete: BeLo, 2021-01-05 11:30, megnézve: 2406
Rekordok frissítve 2020.december 31.
Írta: Főtitkár, 2021-01-01 15:35

2020.12.31-i dátummal frissültek az erőemelő, fekvenyomó és felhúzó rekordlisták. Észrevételeket a listákkal kapcsolatban az info@hunpower.hu e-mail címre kérünk.

Rekordok

Frissítete: Főtitkár, 2021-01-01 15:35, megnézve: 2587
Sportsikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk!
Írta: BeLo, 2020-12-31 12:38

Egészségben és sportsikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk!
 

Frissítete: BeLo, 2020-12-31 12:43, megnézve: 2543
Új egyesület
Írta: ronaszeki.andras, 2020-12-04 18:27

Új Egyesület


A Magyar Erőemelő Szövetség köszönti és szeretettel fogadja szervezetében a CUTLER hálózat soproni tagját a soproni edzőteremmel, de budapesti székhellyel rendelkező CUTLER Sport Kft-t. Képviseli Temesvári Andrea.


Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Magyar Erőemelő Szövetség

Frissítete: ronaszeki.andras, 2020-12-04 18:27, megnézve: 2402
HírlevélFacebook Box
Világ és Európa bajnoki helyezettjeink.

129 Db.
108 Db.
127 Db.
Kereső felhő
This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Látogatóink


Jelenleng 32 online
látogató van itt.
Elnökség
Elnök Alelnök
Berke Lóránd Schauer Kornél
   
Főtitkár Elnökségi tag
Mizsér Péter Eőry Jeno
   
Elnökségi tag Elnökségi tag
Kromek András Pánisz László