Közgyűlés 2022.

MEGHÍVÓ

A Magyar Erőemelő Szövetség elnöksége 

2022. május 14-én, szombaton 10 órára

összehívta a Magyar Erőemelő Szövetség Közgyűlését,

amelyre tisztelettel meghívjuk!

Napirendi pontok:

  1. napirendi pont: Felügyelő Bizottsága 2021. évről szóló jelentésének elfogadása
  2. napirendi pont: 2021. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
  3. napirendi pont: 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
  4. napirendi pont: 2021. évi egyszerűsített közhasznúsági melléklet elfogadása
  5. napirendi pont: 2022. évi költségvetés tervének elfogadása
  6. napirendi pont: MERSZ Alapszabályának elfogadása

Helyszíne: Magyar Sport Háza III. emeleti nagytárgyaló, címe: 1146 Budapest Istvánmezei u. 1-3

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy az Magyar Erőemelő Szövetség Alapszabályának értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele jelen van.

A MERSZ Alapszabály kimondja, ha a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést legkorábban a határozatképtelen közgyűlést legalább harminc perc időtartam utáni időpontra lehet összehívni. A fentiek alapján, amennyiben az MERSZ Közgyűlése 10:30-ig nem lesz határozatképes, akkor a 2022. május 14-én, 10:30-tól megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor. A megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen és ugyanazon napirendi pontokkal kerül megtartásra. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A MERSZ Alapszabályának alapján a Közgyűlésen a tagszervezet képviseletére jogosult képviselő csak az a természetes személy lehet, mint sportszakember, sportoló vagy a területen dolgozó egészségügyi vagy oktatási szakember (tag vagy a tagszervezettel sportolói szerződéses jogviszonyban álló természetes személy), vagy a tagszervezet képviseletére jogosult személy. 

A MERSZ Alapszabályának vonatkozó rendelkezése vagylagosságot állapít meg a tagszervezeteket képviselők vonatkozásában:

Amennyiben nem a tagszervezet képviseletére jogosult személy képviseli a tagszervezetet, abban az esetben – az Alapszabályban foglalt vagylagosság okán – kizárólag olyan személy lehet jogosult meghatalmazottként bármely tagszervezet képviseletére, aki:

  • okirattal igazolni tudja, hogy meghatalmazással rendelkezik a tagszervezet képviseletére jogosult személytől arra vonatkozóan, hogy az MERSZ Közgyűlésén a tagszervezetet képviselje;

Kérjük ezért a Tisztelt Képviselő Asszonyt/Urat, hogy az MERSZ Közgyűlésén szervezetük képviseletéről a MERSZ Alapszabály alapján személyesen vagy meghatalmazott útján gondoskodni szíveskedjen! A meghatalmazást mellékelten megküldjük.

Kérem, hogy a résztvevő nevét és email címét, szükség esetén a meghatalmazást a Közgyűlés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében legkésőbb 2022. május 12-ig küldje meg Mizsér Péter, főtitkár részére az fotitkar@hunpower.hu email címre. 

Megtisztelő megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2022. május 06.

Sportbaráti üdvözlettel:

Berke Lóránd

elnök 

Megosztás:

További hírek

Ez is érdekelhet

Hírek

Magyar Erőemelés Napja

Ma van a Magyar Erőemelés Napja! A Magyar Erőemelő Szövetség elnöksége 2022. október 15-i ülésén egyhangúlag megszavazta, hogy minden év február 25-én ünnepeljük a Magyar

Bővebben
Hírek

FEBRUÁR 22. a MAGYAR PARASPORT NAPJA!

FEBRUÁR 22. a MAGYAR PARASPORT NAPJA! Ünnepeljük a magyar parasportot és kiváló parasportolóinkat! Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mindig érdemes küzdeni az álmaitokért! #mpn2024#magyarparasportnapja#lélekmozgató#mpb#mersz

Bővebben

Keresés

Kategóriák

Kategóriák

Címkefelhő

Támogatóink

Világ és Európa bajnoki helyezettjeink

129 108 127