Tagfelvétel
Írta: BeLo, 2021-03-09 07:46

Tagfelvétel

 

A Szövetségnek tagja lehet minden a Sporttörvény 15.§ (1) bekezdésében felsorolt sportszervezet, azaz minden olyan sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, amely állandó jelleggel részt vesz a sportági versenyrendszerben (a továbbiakban együtt: sportszervezet) illetve legalább egy versenyengedéllyel rendelkező sportolója a sportág éves versenynaptárában szereplő valamelyik versenyen igazolható módon részt vesz, a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja és eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének.

 

Az éves tagdíj mértéke:

2021-es évre: 36 000 Ft.

 A tagfelvételi eljárás menete:

 A kérelemhez az alábbi dokumentumot kellene benyújtaniuk a MERSZ felé e-mailben a következő címen:

jelentkezes@hunpower.hu

1.Tagfelvételi adatlap

2.  30 napnál nem régebbi, cégbírósági bejegyzés

3.  Alapszabály megismerése.

 

Ha ez beérkezett, az Elnökség szavazással dönt, hogy elfogadják – e a kérelmet. Erről írásban kapnak tájékoztatást.

Magyar Erőemelő Szövetség


Frissítete: BeLo, 2021-03-09 07:46, megnézve: 587
MERSZ elnökválasztás eredménye
Írta: Főtitkár, 2021-03-01 18:58

Előzetes tájékoztatás a 2021. február 28-án megtartott Szavazatszámlálásról
Jelen vannak:
Dr. Budai Balázs – a szavazatszámláló bizottság elnöke
Deres Zsolt – a szavazatszámláló bizottság tagja
Pánisz László – a szavazatszámláló bizottság tagja
A szavazatszámláló bizottság szemrevételezte az elnökválasztás során érkezett 100 darab szavazólapot, ezek mindegyikét érvényesnek találta.
A Jelölő Bizottság 110 darab szavazólapot küldött ki, így a jogosultak 90,91%-a szavazott, a szavazás érvényes.
A szavazatok megoszlása a következőképp alakult:
Név
Szavazatok száma
Szavazati arány

Berke Lóránd 68 68%

Fekete Miklós 31 31%

Tábori György 1 1%

A Szavazatszámláló Bizottság rögzíti, hogy a szavazás alkalmával Berke Lóránd az érvényes szavazatok 68%-át kapta, így a szavazás eredményes volt.
E tájékoztatás alapján a Szavazatszámláló Bizottság a jegyzőkönyvet hamarosan elkészíti.
Budapest, 2021. február 28.
Dr. Budai Balázs
a szavazatszámláló bizottság elnöke

 

Előzetes tájékoztatás szavazás végeredményéről

Jegyzőkönyv

Frissítete: Főtitkár, 2021-03-01 19:03, megnézve: 1144
Lemondás
Írta: Főtitkár, 2021-02-25 19:30

A mai nappal Fehér Imre, a Szövetség alelnöke lemondott az Elnökségi tagságáról.

Frissítete: Főtitkár, 2021-02-25 19:30, megnézve: 510
Pályázat a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2020”
Írta: BeLo, 2021-02-19 07:56

Pályázat a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2020” cím elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója − 2020” cím elnyerésére, mellyel a 2019/2020. tanévben kimagasló tanulmányi- és sporteredményt elért tanulókat kívánja elismerni.

Határidő: 2021.február 26.

:::Dokumentumok letöltése:::

Frissítete: BeLo, 2021-02-19 07:57, megnézve: 44
Tájékoztató 2021.02.02
Írta: Főtitkár, 2021-02-02 22:45

 

TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Erőemelő Szövetség (MERSZ) ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatala eljárási menetéről

Tisztelt Tagszervezetek!

Mint tudjátok Elnökünk Rónaszéki András 2021.01.03.-án elhunyt ezért Elnökségünk kötelezettsége az Alapszabály 11.§ (2) bekezdésének e) pontja alapján rendkívüli közgyűlést összehívni a megüresedett elnöki tisztség betöltésére. A vészhelyzet során a személy-és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.16.) kormányrendelet 3.§ (1) bekezdése alapján közgyűlést nem tarthatunk a tagszervezetek képviselőinek személyes részvételével. A 3.§ (2) bekezdésének b) pontja viszont lehetővé teszi, hogy ülés tartása nélküli közgyűlési határozattal a megüresedett Elnöki tisztséget betöltsük. Ezért a MERSZ Elnöksége 26/2021 (01.30.) Eln. határozatával elrendelte az ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatalt.

Az Elnökség a 28/2021 (01.30.) Eln. határozatával a választás előkészítésére és lebonyolítására az alábbi Jelölő és Szavazatszámláló Bizottsági tagokat választotta:

Jelölő Bizottság Elnöke: Dr. Budai Balázs Benjámin

Tagjai: Deres Zsolt és Pánisz László

Szavazatszámláló Bizottság Elnöke: Dr. Budai Balázs Benjámin

Tagjai: Deres Zsolt és Pánisz László

Az Elnökség 30/2021 (01.30.) Eln. határozata alapján a Jelölő Bizottság 2021.02.03.-ig tájékoztatja a tagszervezeteket a jelölés szabályairól és megküldi részükre a Jelölő Lapot. Amennyiben a tagszervezet kíván Elnökjelöltet állítani, az arra jogosult tagszervezeti törvényes képviselő a Jelölő Lapot értelemszerűen kitöltve legkésőbb 2021.02.08. 24:00-ig küldje vissza a MERSZ-nél bejelentett email címéről, a MERSZ azon email címére, melyen a Jelölő Lapot megkapta. Jelölni több személyt is lehet, de mindegyik jelölést külön Jelölő Lapon kell megtenni. A visszaküldési határidő után beérkezett jelölés vagy a hiányosan kitöltött jelölés érvénytelen.

A jelöléseket a Jelölő Bizottság összesíti és 2021.02.10-ig megküldi az Elnökségnek. Az Elnökség a szavazólapokat és a szavazás rendjét tartalmazó tájékoztatót Szavazat Számláló Bizottsága útján 2021.02.11.-én megküldi a tagszervezetek bejelentett email címére. A tagszervezetek szavazataikat 15 napon belül jogosultak leadni, legkésőbb 2021.02.26.24:00-ig a bejelentett email címükről. A Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat összesíti, az Elnökség pedig jegyzőkönyvileg megállapítja, hogy a határozathozatal érvényes és eredményes volt e, és arról a tagokat 3 napon belül, a jegyzőkönyv honlapon történő feltöltésével tájékoztatja.

A szavazás akkor érvényes, ha a tagszervezetek több mint 50%-a megküldi a szavazatát. A szavazás edig akkor eredményes, ha valamelyik jelölt megkapja a leadott szavazatok 50%+1

fő igen szavazatát. Ha egyik jelölt sem kapja meg az 50%+1 fő igen szavazatot akkor a második fordulóba csak a 3 legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül be. Ha a második forduló is

eredménytelen a harmadik fordulóban már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Sajnos ez minden ismételt szavazáskor az összesítés, az új szavazati lapok megküldése és a 15 napos szavazási idő betartásával legalább 20 napot jelent. A kormányrendelet csak akkor ad lehetőséget a 15 napos szavazási határidő rövidítésére, ha valamennyi szavazásra jogosult korábban leadja a szavazatát. Ez esetben a szavazás lejárati ideje az utolsó leadott szavazat időpontja lesz.

A kormányrendelet 4.§-ban előírt szabályok érvényesítése céljából e tájékoztató mellékleteként megküldjük a MERSZ tagnyilvántartását a szavazati jogú tagszervezetek nevével, székhelyével, törvényes képviselőjének nevével, email címével és telefon számával. Kérjük, hogy ha azon lévő adatok hiányosak vagy megváltoztak haladéktalanul értesítsék a MERSZ Elnökségét a megadott email címén. Amennyiben a változásról okirat is rendelkezésre áll (pl törvényszéki végzés, kivonat) azt is kérjük csatolni. A tagnyilvántartásban megadott email címet tekintjük a tagszervezet hivatalos hírközlő eszközének és ezen adatokkal biztosítjuk a tagok közötti kommunikációt, egymás azonosítását.

Amennyiben bárkinek további tájékoztatásra van szüksége azt email címünkön haladéktalanul tegye meg, soron kívül megválaszoljuk.

Kérjük a rendhagyó, ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatali eljárásban való konstruktív közreműködésüket.

Budapest, 2021. február 2.

Tisztelettel:

Fehér Imre Mizsér Péter

Alelnök Főtitkár

Frissítete: Főtitkár, 2021-02-02 23:11, megnézve: 627
Elnökségi ülés 2021.január 30.
Írta: Főtitkár, 2021-01-30 21:32

Tisztelt Tagság!

MERSZ elnökségi ülés összefoglaló

 

A 2021. január 30-án megtartott MERSZ elnökségi ülés a kitűzött 18 napirendi pontot tárgyalta. A két elnökségi ülés között az elnökségi tagok napi megbeszélést tartottak, amellyel biztosították a szervezet zavartalan működését a Magyar Erőemelő Szövetségre vonatkozó általános rendelkezésekkel összhangban. Az elnökségi ülésen 25 elnökségi határozat született. Az akciólista 85 akciópontból áll, amelyből az elnökségi ülés végéig 65 akciópont sikeresen lezárásra került.

Az elnökségi ülésen megtárgyalt főbb témák:

-          A MERSZ gazdasági helyzete

-          2020-as évi elszámolás előkészítése

-          Elnökségi tagok, bizottsági tagok és a MERSZ tagok beszámolói a két elnökségi ülés között végzett feladatokról

-          A vészhelyzet kihirdetése miatt a 502/2020 (XI.16) kormányrendelet alapján a szövetségre vonatkozó szabályozás áttekintése

-          A rendkívüli közgyűlés összehívása a megüresedett elnöki tisztség betöltésére

-          Jelölő Bizottság, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

-          Új tagklubokkal kapcsolatos döntések

-          2021-es versenynaptár frissítése

-          Magyar Antidopping csoporttal való együttműködés

-          Paralimpikonokkal kapcsolatos döntések

-          Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott pályázatokkal kapcsolatos teendők

Az elnökség továbbra is napi rendszerességgel egyeztet a folyamatos működés fenntartása érdekében. A megválasztott Jelölő Bizottság megkezdte működését és a honlapon legkésőbb február 3-ig tájékoztatást ad a jelölés szabályairól.

Jelölő bizottság tagjai:

Elnök: Dr. Budai Balázs

Tagok: Deres Zsolt, Pánisz László

Az elnökség határozatban döntött arról, hogy a szavazás tisztasága érdekében az új elnök megválasztásáig nem bírálja el az újabb klubok MERSZ tagságába való kérelmeit.

A 2021. január 30-án megtartott MERSZ elnökségi ülésen részt vettek az elnökségből:  Fehér Imre Alelnök, Schauer Kornél Elnökségi tag, Pánisz László Elnökségi tag, Eöry Jenő Elnökségi tag, Kromek András Elnökségi tag. További meghívottak: Dr. Sándor Elek ügyvéd, Deres Zsolt Felügyelő Bizottság elnöke, Mizsér Péter Főtitkár.

 

Sporttársi üdvözlettel:

Kromek András

Frissítete: Főtitkár, 2021-01-30 21:32, megnézve: 664
Rónaszéki András búcsúztatója - online link
Írta: Főtitkár, 2021-01-27 23:50

Rónaszéki András búcsúztatóját 2021.január 29-én 10:00-tól a következő linken lehet követni: 
https://piliscsaba-katolikus.hu/

Frissítete: Főtitkár, 2021-01-27 23:52, megnézve: 628
Rónaszéki András búcsúztatója
Írta: Főtitkár, 2021-01-23 19:18

Rónaszéki András búcsúztatóját a család 2021.január 29-én 10:00-kor a Piliscsabai Jézus szíve templomban tartja (Piliscsaba, Klotild tér 1.). A család kérése, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a létszámkorlátozást legyenek szívesek megértéssel fogadni és a templomba csak a család és a család által meghívottak lépjenek be a szertartás alatt.
A család további kérése, hogy a koszorúk helyett a megemlékezésre egy szál virággal róják le kegyeletüket.
A búcsúztató a templom melletti térről figyelemmel kísérhető.
A honlapon lehetővé tesszük a búcsúztató online követését.

Frissítete: Főtitkár, 2021-01-23 19:18, megnézve: 614
Versenynaptár tervezet 2021
Írta: Főtitkár, 2021-01-21 11:33

Felkerült a honlapra a MERSZ 2021.évi versenynaptár tervezete. A hiányzó Magyar Bajnokságokhoz a Szövetség várja rendezők jelentkezését.

Versenynaptár tervezet

Frissítete: Főtitkár, 2021-01-21 11:33, megnézve: 663
MERSZ elnökségi ülés összefoglaló
Írta: BeLo, 2021-01-17 09:05

Tisztelt tagság!

A MERSZ elnökségi ülés összefoglaló

A 2021. január 16-án megtartott MERSZ elnökségi ülés célja az volt, hogy a Magyar Erőemelő Szövetséget ért tragédia miatt kialakult helyzetet kezelje és biztosítsa a folyamatos működést.

Az elnökségi ülés előkészületeiben, a folyamatos müködés fentartására tett erőfeszítésekben az elnökségi tagokon és a bizottsági tagokon kivül nagyon sok MERSZ tag kivette a részét.  Az előkészületek során 47 akciópont született, amelyekből az elnökségi ülés végéig 32 pontot lezártunk.

Az elnökségi ülésen 17 MERSZ elnökségi határozat született, amely biztosítja a szervezet működését  a Magyar Erőemelő Szövetségre vonatkozó általános rendelkezésekkel összhangban.

Az elnökségi ülésen megtárgyalt főbb témák:

-          Rónaszéki András Elnök Úr MERSZ saját halottá nyilvánítása

-          Az előttünk álló feladatok prioritásainak meghatározása

-          A feladatkörök/feladatok kiosztása

-          Pénzkészlet helyzete

-          A 2020-as év lezárása

-          A tagságra vonatkozó intézkedések/folyamatok gyorsítása

-          Kapcsolattartás

-          Versenynaptár tervezet készítése

-          A közgyűlés összehívásának lehetőségei

Az elnökség napi rendszerességgel egyeztet a következő elnökségi ülés összehívásáig, amelynek időpontja 2021. január 30.

Az elnökség kiosztott feladatokat felköveti és a megfelelő intézkedéseket meghozza.

2021. január 16-án megtartott MERSZ elnökségi ülésen résztvettek az elnökségből:

Fehér Imre                         Alelnök

Kromek András                Elnökségi tag

Schauer Kornél                 Elnökségi tag

Pánisz László                      Elnökségi tag

Továbbá a meghívottak:

Deres Zsolt                         Felügyelő bizottság elnöke

Mizsér Péter                      Főtitkár

Berke Lóránd                     Szövetségi tag

Sporttársi üdvözlettel:

Kromek András


Frissítete: BeLo, 2021-01-17 09:05, megnézve: 756
HírlevélFacebook Box
Világ és Európa bajnoki helyezettjeink.

129 Db.
108 Db.
127 Db.
Kereső felhő
This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Látogatóink


Jelenleng 35 online
látogató van itt.
Elnökség
Elnök Alelnök
Berke Lóránd Schauer Kornél
   
Főtitkár Elnökségi tag
Mizsér Péter Eőry Jeno
   
Elnökségi tag Elnökségi tag
Kromek András Pánisz László